Ved å videreutdanne deg som sykepleier eller annet helsepersonell, kan du yte enda bedre omsorg til dine pasienter, samarbeide bedre med dine kollegaer og ikke minst være mer tilpasningsdyktig til endringer i helsevesenet.  

Som sykepleier er du en verdifull og kritisk del av helsevesenet, og ved å være opptatt av faglig utvikling vil du bidra til å opprettholde og forbedre kvaliteten på landets helsetjenester.

Kjenner du på ønsket om å utvikle deg? Da er det flere fordeler ved å være tilknyttet et bemanningsbyrå.

Tilrettelagt turnus

Fleksibiliteten du har ved å jobbe i et bemanningsbyrå er ulikt noe annet. Det er ingen fast eller tvunget turnus, samt at det f.eks. er enklere å flytte på seg og jobbe i andre deler av landet, fordi man får dekket reise og bolig.

Er du mer tilfreds med å jobbe nattevakter eller dagvakter? Velg hvilken tid på døgnet du ønsker å jobbe.

Fleksibiliteten man har i et bemanningsbyrå gir større grad av mulighet for videreutdanning eller annen kompetanseheving.

Videreutdanning ved siden av jobb

Ved å jobbe i bemanningsbyrå har du mulighet til å utvikle deg som fagperson, så vel som menneske. I tillegg til å ta vakter ved ditt arbeidssted, kan det også frigjøres tid i turnus slik at du kan fokusere på videreutdanning parallelt med jobb. Det gis i flere tilfeller også studiestøtte.

I PacuraMed får du en personlig rådgiver som ser på dine karriereønsker og utviklingsmuligheter. Sammen kan dere skreddersy løsninger og sette sammen et utdanningsløp som passer for deg.

Andre fordeler ved å være tilknyttet bemanningsbyrå er miljøet det gir for kompetanseheving – både blant ulike fagområder, men også variasjonen av arbeidssteder. Du kan enkelt benytte deg av muligheten for å jobbe periodevis på ulike arbeidssteder som sykehus, sykehjem, legekontor eller andre spesialoppdrag som offshore.

Vil du vite mer om mulighetene for videreutdanning og kompetanseheving du får ved å være tilknyttet et bemanningsbyrå. Ta kontakt med en av våre rådgivere i PacuraMed her.

Andre interessante innlegg