Jobb er en stor del av hverdagen for de fleste av oss, og regnet på en fulltidsstilling er ca. 64 % av tiden vår brukt på arbeid i løpet av et år. Det å kjenne seg trygg på arbeidsplassen sin er derfor svært viktig for livskvaliteten, og for at vi skal kunne utfordre oss og utvikle oss på en sunn og god måte.

Lønn er lik trygghet

En stressfaktor for mange er økonomien, og det å vite at man har et forutsigbart arbeidsforhold er derfor avgjørende. Som sykepleier og helsepersonell i Norge er man så og si sikret arbeid, men man er ikke alltid på en arbeidsplass som er gunstig mtp. livssituasjon eller andre faktorer som måtte spille inn.

Ved å være tilknyttet et bemanningsbyrå er man garantert arbeid og forutsigbarhet, men man kan samtidig teste ut forskjellige arbeidssteder for å finne ut hvor man selv kjenner at man «hører hjemme».

God opplæring og oppfølging

En annen trygghetsfaktor er måten arbeidsplassen håndterer opplæring og oppfølging i arbeidsforholdet. Som medarbeider i et bemanningsbyrå blir du tilknyttet en personlig rådgiver som følger opp før og underveis i ansettelsesforholdet. Rådgiverne har god kontakt med arbeidsplassen du er på, og er dermed med å tilrettelegge for at dine oppdrag blir så gode som mulig. De sikrer bl.a. at rutiner og prosedyrer blir fulgt opp på ditt arbeidssted.

Trygghet gir god utvikling

Det er i menneskets natur å stadig utvikle seg, og ved å føle seg trygg i sitt arbeidsforhold kan man også legge mer energi i sin utvikling. For sykepleiere og helsepersonell finnes det et hav av oppfriskningskurs og muligheter for kompetanseheving. Ved å være ansatt i bemanningsbyrå kan man også få studiestøtte og fleksibel turnus, slik at man kan kombinere arbeid med studier

Les gjerne mer om hvordan vi i PacuraMed kan tilrettelegge for økt trygghet i din arbeidshverdag her.

Andre interessante innlegg