Med økte uroligheter i verden, renteøkninger og økte kostnader i husholdningene føles det viktigere enn på lenge å trygge inntekten og å gjøre fremtiden mer forutsigbar. Og, siden sannsynligheten er stor for at det vil være behov for helsetjenester i fremtiden også, burde helsesektoren være et trygt sted å bygge sin personlige karriere.

Hvor godt er det ikke å kunne ta som en selvfølge at man får utbetalt fast lønn med en garanti om tariff eller bedre, uten å gå i tøffe forhandlinger hvert år helt på egenhånd? I tillegg til at du har ordnede arbeidsforhold, gode betingelser og du vet at du har en jobb å gå til?

Hva møter deg på ditt nye arbeidssted?

Når man skal møte opp på et nytt arbeidssted, føles det vel alltid bedre å være godt forberedt. Det er en fordel å vite noe om rutiner, systemer og verktøy. Kanskje det er noe man kjenner til fra før, så man føler seg tryggere i møtet med det nye arbeidsstedet. Kanskje er det nye ting å sette seg inn i som man kan lese seg opp på, eller sette seg inn i på forhånd?

Din kompetanse er viktig

Det er svært viktig med god kartlegging av både deg som ansatt og hva slags forventninger oppdragsgiver har til hvilken kompetanse som trengs på ulike oppdrag. Å gjøre en grundig vurdering rundt dette er viktig for alle parter, slik at du som ansatt skal kunne føle deg helt trygg på at du blir satt på en jobb som krever din kompetanse og ikke andre oppgaver. Det samme er selvfølgelig også svært viktig for både oppdragsgiver og pasienter for å kunne ivareta god pasientsikkerhet og trygghet på arbeidsplassen.

Følelsen av å bli godt ivaretatt

Når arbeidsgiver byr på litt ekstra er det en fin indikasjon på at også du som arbeidstaker kan forvente å bli godt ivaretatt. Da har man gjerne goder som bedriftshelsetjeneste, gode forsikringsordninger, muligheten for fleksibilitet, tilbud om firmahytte med mer. I tillegg er det godt å ha få kontaktpersoner å forholde seg til, som kjenner deg godt.

Har rekrutteringsbyrået nok oppdrag?

Noen viktige faktorer ved valg av rekrutteringsselskap man ønsker å jobbe for, er mulighetene til å velge mellom ulike vakter og arbeidssteder, og at det er nok oppdrag. PacuraMed har for tiden rammeavtaler med over 100 kommuner og er også førsteleverandør i sentrale byer som Oslo og Bergen. Dette gjør at vi har et rikt utvalg i vakter og arbeidssteder du kan velge mellom, noe som igjen øker dine valgmuligheter.

Hørtes alt dette bra ut for deg? I så fall anbefaler vi deg å kontakte oss i PacuraMed. Her har du mulighet til å oppnå alt dette og mer til.

Andre interessante innlegg