Det er både myter og fordommer tilknyttet det å jobbe i bemanningsbyrå, men det er heldigvis flere fordeler enn ulemper. I denne artikkelen tar vi for oss et utvalg av de kritiske spørsmålene og påstandene vi oftest hører, og tilbakeviser de største mytene som sykepleiere i bemanningsbyrå kan komme over.

Du må betale mer skatt om du får sommerbonus enn om du får sommerlønn.

Dette er et utsagn vi ofte ser i forbindelse med diskusjoner vedr. sommerjobb. Slik det fungerer, også i bemanningsbyrå, er at skatten regnes ut av det du tjener totalt. Dermed er sommerbonus akkurat det den høres ut som – en bonus og en fordel!

Man blir aldri fast ansatt.

I PacuraMed ansetter vi alltid i fast stilling og arbeidskontrakten følger Arbeidsmiljølovens regler i forbindelse med alt fra lønn til oppsigelse, sykefravær og feriepenger. Kontrakten har den fordelen at du selv kan velge om du ønsker å jobbe i lav eller høy stillingsbrøk.

Vi har også utviklet et lojalitetsprogram som gir ekstra fordeler til de som jobber i over 40 % stilling – herunder gode forsikringsordninger, treningsstøtte, firmahytteordning, studiestøtte m.m. Les mer om lojalitetsprogrammet Verdsatt Medarbeider her.

Hvorfor får man ikke sykepenger i byrå?

Vi følger Folketrygdloven og utbetaler sykepenger for sykefravær så lenge man oppfyller kravene. Dette er ikke noe som er forbeholdt bemanningsbyråer, men alle arbeidsforhold i Norge. Det er arbeidstakers ansvar å sørge for å ha oppfylt kravene for sykelønn, og dette kan man lese mer om på NAV sine sider.

Hvorfor blir det ikke tatt hensyn til tilleggene mine på sykelønnen?

Sykelønn regnes ut av gjennomsnittet på de 3 siste månedene, fordelt på antall dager som er jobbet. Av dette får man en dagsats som betales ut i form av sykelønn. Er det noe som ser ut til å ikke stemme må dette tas opp med NAV.

Er lønnen dere oppgir inkludert i feriepenger?

Nei, lønnen som oppgis er ren timelønn. I tillegg kommer 12 % feriepenger, 2 % pensjonssparing, ubekvemstillegg, sommerbonus, tidlig signeringsbonus og vervebonus. Som medarbeider i PacuraMed dekker vi også reise og bolig om du ønsker å jobbe i andre deler av landet.

Det sies at man tjener mer om man jobber direkte i kommunen, bl.a. i Oslo.

Slik var det for noen år siden, men stemmer ikke i dag. Vi forholder oss til samme tariff som kommunen har, og man vil dermed aldri få lavere lønn hos oss. Tariffene kan variere fra kommune til kommune, men dette er noe vi opplyser om i ditt arbeidsforhold.

Hvorfor gir noen bemanningsbyrå høyere lønn enn andre?

Vi har rammeavtaler med over 100 kommuner, og hver kommune operer med en avtalt lønnstariff som vi også må forholde oss til. Det betyr at vi kan tilbyr mer og mulighet for å forhandle lønn i de områdene hvor vi har en bedre avtale. I de områdene hvor avtalene er strengere har vi ikke rom for å tilby så mye mer enn tariff og etter ansiennitet.

Som sykepleier vil man alltid få lønn over tariff, men det varierer hvor mye. Jo mer fleksibel du er, jo bedre lønn kan vi også tilby, og vi anbefaler alltid de områdene vi kan tilby best lønnsvilkår. Vi minner også om at pensjon, forsikring og andre goder er like viktig som lønn – også i ung alder.

Får jeg velge selv når jeg skal ha ferie?

Når du jobber i PacuraMed er det ingen tvungen turnus, og du er alltid med på å planlegge din egen tid. Om du skal inn i et nytt oppdrag og ønsker ferie er det best å informere arbeidsgiver før turnus er satt. Om du allerede har en fastsatt turnus og ønsker ferie kan dette avtales, med forbehold om at det i noen tilfeller ikke lar seg gjøre. Som i alle andre arbeidsforhold anbefaler vi å planlegge i god tid slik at vi kan avtale med avdelingsleder på forhånd.

Som pensjonist ønsker jeg å jobbe, men fikk beskjed om at man må gå over til pensjonistlønn. Er det sant?

Når du er ansatt i PacuraMed har du en privat pensjonsavtale som ikke går ikke utover KLP. Du vil derfor få lønn ut ifra gjeldende tariff og etter ansiennitet.

Vurderer du ny jobb og er nysgjerrig på oss? Forhåpentligvis fikk du svar på noen av de tingene du har sittet inne med, og om du har flere spørsmål er det bare å ta kontakt. Vi er alltid på utkikk etter nye medarbeidere til vårt lag!

Andre interessante innlegg