Tidligere i år gikk Reflekt Helse inn i tyske arano group, og vi er nå i ferd med å bli en integrert del av konsernet med våre søsterselskap Pacura med i Tyskland, Østerrike og Sveits. Som en naturlig følge av integrasjonen endrer vi navn til PacuraMed AS.

– Vi gleder oss veldig over å bli en del av Arano/Pacuramed-familien og ser allerede en rekke fordeler for både våre kunder og våre medarbeidere, sier CEO Torbjørn Sørlie.

Reflekt Helse har de siste årene plassert seg som en betydelig leverandør av bemanningstjenester innen helsesektoren og har i dag rammeavtaler med over 100 norske kommuner. Bl.a. er vi førsteleverandør til Bergen og Oslo kommune.

Denne posisjonen har vi oppnådd fordi vi har tilbudt høy kvalitet til en akseptabel kostnad, og overfor en rekke av kommunene til lavest pris. Vi er opptatt av å ivareta våre medarbeidere, og lykkes med å tiltrekke oss dyktige folk gjennom vårt lojalitetsprogram Verdsatt Medarbeider.

Medarbeidere i PacuraMed tilbys følgende:

  • Minimum tariff / likelønn
  • Inntil 100 % fast ansettelse
  • Personlig ivaretagelse av hver enkelt ansatt
  • Stor grad av fleksibilitet
  • Karriere- og utviklingsmuligheter
  • En rekke andre tilleggsgoder

Våre nye eiere har gjennom sin kompetanse, kontaktnett og kapital gitt oss muligheten til å fortsette utviklingen av selskapet som en foretrukket og kostnadseffektiv leverandør av nødvendig tilleggsbemanning til det norske helsevesenet. Samtidig styrker dette eierskapet vår satsing på det viktigste, nemlig menneskene i organisasjonen. Vår nye setting gir oss tro på at vi kan fortsette å etablere oss som den foretrukne arbeidsgiveren for helsepersonell som ønsker utviklingsmuligheter, fleksibilitet, og å ganske enkelt bli sett og hørt, sier Torbjørn.

Vi har i en periode utviklet et svært godt samarbeid med flere av våre oppdragsgivere for å sikre bemanning når det kreves, uten å påføre unødvendig høye kostnader. Det gleder meg å se at vi sammen lykkes, og at vikarinnleie for disse nå først og fremst er en del av løsningen, ikke utfordringen, oppsummerer han. 

Har du spørsmål, eller ønsker å vite mer om PacuraMed? Ta gjerne kontakt med oss her.

Andre interessante innlegg