Norge trenger flere helsearbeidere enn vi kan rekruttere fra eget land. PacuraMed legger til rette gode løsninger for kunder, institusjoner og helsearbeidere fra hele Europa.

Verden blir stadig mer global, og arbeidere innen ulike bransjer forflytter seg etter behov og muligheter over de fleste landegrenser. Innen helsesektoren er det kjent at Norge og Norden har et stigende behov for helsepersonell, som er større enn det vi utdanner og kan rekruttere fra vårt eget område. Tall fra Norsk Sykepleierforbund viser at vi i Norge mangler så mye som 7000 sykepleiere.

Et av våre fokus i PacuraMed er å bidra til at flere ønsker å fortsette i yrket, samt rekruttere medarbeidere fra hele Europa, forteller rådgiver Linda Norheim.

Over 100 avtaler over hele Norge

Gjennom over 100 avtaler med kommunale, fylkeskommunale og statlige helseinstitusjoner, har PacuraMed, tidligere Reflekt Helse, blitt en betydelig leverandør og tilrettelegger profesjonelle løsninger for helsearbeidere fra en rekke andre land. Blant annet ved å ivareta bosted, tilflytning, språk og en god start og oppfølging i arbeidsforholdet. Det store omfanget av avtaler gjør også at man kan tilby både norske og utenlandske helsearbeidere spennende og varierte muligheter.

Ta godt vare på medarbeiderne

Linda behersker både engelsk og spansk og har hovedansvaret for å ta imot og ta hånd om medarbeidere som kommer fra hele Europa. PacuraMed har godt opplegg for å skaffe bosted, for en grundig oppstart på arbeidsplassen, komme i gang i lokalmiljøet, tilpasse språk og samlet sett få en god start for et langvarig og givende arbeidsforhold i Norge. Vi anser dette som et stort og viktig samfunnsbidrag.

Andre interessante innlegg