Vi er stolte av å ha rammeavtale med over 100 kommuner i Norge og jobber daglig med å kunne tilby de beste løsningene for hver enkel kommune. Helt siden 2004 har vi rekruttert og bemannet til kommunale helseforetak i Norge. Dette har bidratt til at vi i dag sitter med en stor database med gode og kvalifiserte medarbeidere som er tilgjengelige på kort varsel til alle typer oppdrag i hele landet.

Vi kan tilby:

 • Sykepleiere og spesialsykepleiere
 • Vernepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Pleieassistenter
 • Sykepleierstudenter og medisinstudenter
 • Leger
 • Miljøarbeidere
 • Miljøterapeut
 • Helsesekretærer og tannhelsesekretærer

Personell til både private og offentlige aktører som;

 • Sykehjem
 • Helsehus
 • Hjemmesykepleie
 • Bofellesskap
 • Omsorgssenter
 • Legekontor
 • Vaksinesenter
 • Legevakt
 • KAD – Kommunal akutt døgnenhet
 • BPA
 • Praktisk bistand/hjemmehjelp
 • 1:1 Bemanning
 • Private oppdrag

Vi dekker alle slags behov for bemanning – fra rekruttering til faste stillinger til akutte behov ved sykdom eller sesongvariasjon. Vi har til enhver tid kandidater til helse- og omsorgstjenesten, både faglærte og ufaglærte.

Vår rekrutteringsprosess er ISO-sertifisert, og dere er sikret at våre ansatte blir godt ivaretatt gjennom vår godkjenning som Revidert Arbeidsgiver og vårt lojalitetsprogram Verdsatt medarbeider. Vi er også Miljøfyrtårn-sertifisert, noe våre ansatte tar med seg ut i jobbsammenheng. Her skal de alltid ha fokus på gode miljøtiltak.

Da vi har stort fokus på kvalitet, stiller våre medarbeidere opp godt forberedt til hvert enkelt oppdrag. De får tilsendt infoskriv om hvert arbeidssted, rutineskjema og har opplæringsvakter før oppstart. Dette gjør at de føler seg tryggere når de ankommer et nytt sted og at hver enkel oppdragsgiver kan føle seg trygg på at våre medarbeidere er en sterk ressurs til sitt team.

Vi stiller høye krav til våre medarbeidere

Alle våre medarbeidere er grundig kvalitetssikret. Ingen får oppdrag uten at de har vært gjennom vår strenge ansettelesprosses bestående av:

 • Personlig intervju
 • Minimum to kvalifiserte referanser
 • Gyldig autorisasjon som helsepersonell
 • Sjekk om det foreligger tilsynssaker
 • Gyldig politiattest
 • Egenerklæring MRSA og Tuberkulose
 • Signert taushetserklæring
 • Sikkerhetskurs (offshore sykepleiere)
 • AHLR/DHLR (offshore sykepleiere)
 • Helseattest (offshore sykepleiere)
I PacuraMed

er det mange fordeler

Lønnsbetingelser

Vi har fokus på å sørge for tillit og trygghet i arbeidshverdagen din. Hos oss lønner vi alltid minimum i henhold til tariff og ansiennitet, og i de fleste tilfeller tilbyr vi bedre.


Bonusordninger

Vi tilbyr gunstige bonusordninger til alle våre ansatte – som vervebonus og sommerbonus. Gjennom vårt lojalitetsprogram Verdsatt Medarbeider får ansatte ytterligere goder.

Ingen tvungen turnus

Fleksibilitet er en av faktorene vi vet er en stor grunn for at våre medarbeidere velger oss. De kan selv bestemme om de vil jobbe fulltid, deltid eller bare er interessert i ekstravakter.

Personlig rådgiver

Våre ansatte får en personlig rådgiver som følger de opp før og underveis i ansettelsesforholdet.

Fleksibilitet

Om våre ansatte har behov for stabilitet, forutsigbarhet eller variasjon i arbeidshverdagen, tilrettelegger vi for dette. Hos oss kan man jobbe når man vil, hvor man vil, og hvor mye man vil.

Utviklingsmuligheter

Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha mulighet til å utvikle seg som fagperson og menneske når de jobber hos oss. Vi skreddersyr løsninger sammen med de.